Ochrana osobních údajů

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

1.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na www.shopAIMIA.cz zpracováváme osobní údaje o uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na www.shopAIMIA.cz. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno a adresu.

1.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá www.shopAIMIA.cz informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává www.shopAIMIA.cz údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

1.5. www.shopAIMIA.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Pro nabídku našich produktů a propagaci www.shopAIMIA.cz formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá www.shopAIMIA.cz především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas www.shopAIMIA.cz udělujete v průběhu registrace či zadání vaší emailové adresy, nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci www.shopAIMIA.cz mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

2.2. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává www.shopAIMIA.cz při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává www.shopAIMIA.cz statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete na stránce se zásadami používání cookies.

2.3 Pro urychlení platebních transakcí můžeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a dodací adresa. Osobní údaje jsou sdíleny s vydavatelem platební karty pro jednodušší posouzení rizika transakce a urychlení nákupního procesu. Kompletní informace o transakci má pouze vydavatel platební karty. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu posouzení transakce. Osobní údaje jsou sídleny pomocí platební brány provozované společností Comgate s.r.o., která je v tomto případě zpracovatelem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu na zpracování platebních transakcí.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Uživatelé www.shopAIMIA.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na e-mailové adrese info@aimiacosmetics.cz.

Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete www.shopAIMIA.cz ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete na stránce Zásady používání cookies.

KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

4.1. Osobní údaje jsou zpracovávány AIMIA cosmetics s.r.o a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s AIMIA cosmetics s.r.o.

4.2. AIMIA cosmetics s.r.o. jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro www.shopAIMIA.cz pro účely a způsobem, které www.shopAIMIA.cz stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.  

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

5.1. Vaše osobní údaje uchováváme jen na tak dlouho, jak je nutné. Abyste se mohli přihlásit a používat služby www.shopAIMIA.cz, a abychom porozuměli vašim zájmům a mohli pro vás zlepšovat naše produkty. Pokud už nemáme důvod či právní povinnost k tomu, abychom zpracovávali vaše údaje, vymažeme je nebo je uložíme tak, aby nebylo pomocí nich možné zjistit vaši totožnost.

5.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává www.shopAIMIA.cz po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči. Případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

5.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí www.shopAIMIA.cz pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na www.shopAIMIA.cz vztahují. Bez ohledu na délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na info@aimiacosmetics.cz a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které www.shopAIMIA.cz zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo www.shopAIMIA.cz. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli www.shopAIMIA.cz, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám www.shopAIMIA.cz potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že www.shopAIMIA.cz zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již www.shopAIMIA.cz nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek www.shopAIMIA.cz Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není zacházeno správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.2. Dále mohou zákazníci www.shopAIMIA.cz vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě www.shopAIMIA.cz neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

BEZPEČNOST

7.1. www.shopAIMIA.cz dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). www.shopAIMIA.cz klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany www.shopAIMIA.cz cz pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

www.shopAIMIA.cz provozuje AIMIA Cosmetics s.r.o., Příhodova 946/1, Chýně, 253 03, IČO: 195 46 351. AIMIA Cosmetics s.r.o. je správcem údajů veškerých informací, které od vás získáváme.

S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na AIMIA Cosmetics s.r.o e-mailem na adresu info@aimiacosmetics.cz